Coaching

Quote Christel:
‘Ieder kind heeft kwaliteiten en valkuilen. Door patronen te doorbreken leren kinderen uit te gaan van hun unieke kwaliteiten.’

Ik coach kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld met karaktercoaching. We gaan op zoek naar de karakterstijl van jouw zoon of dochter. Met deze basis zetten we spelenderwijs de stappen richting het einddoel: een positief zelfbeeld.

Hoe werkt karaktercoaching?

Kinderen ontwikkelen al op jonge leeftijd karakterstijlen. Deze stijlen bepalen voor een groot deel hoe ze zich later gaan gedragen. Dit heeft invloed op alle aspecten van het leven: gedachten, overtuigingen, lichaamshouding, gevoelens, communicatie en gedrag.

Iedere karakterstijl brengt prachtige unieke kwaliteiten met zich mee. Maar elke stijl heeft ook een aantal valkuilen. Voor kinderen is het vaak heel moeilijk die valkuilen te herkennen en te omzeilen.

Patronen doorbreken en kwaliteiten herkennen.

Karaktercoaching gaat over het inzicht krijgen in jezelf en het doorbreken van patronen. Kinderen krijgen hierdoor beter grip op zichzelf. Ook maakt het groei in contact tussen ouder en kind mogelijk. In een coachingstraject ontdekt jouw kind spelenderwijs wat er nodig is om gelukkig te zijn. En als ouder leer jij snel signalen van jouw kind te herkennen en vervolgens het juiste te doen.

Wil jij ontdekken wat ik voor jouw zoon of dochter kan betekenen? Neem dan telefonisch contact met me op. We bespreken de situatie en plannen een oriëntatiegesprek in op een moment dat jullie past.

<neem contact met me op>