Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website http:// omdatikben-coaching.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website is eigendom van OMDAT IK BEN  en staat onder beheer van Hostnet BV.  De contactgegevens van OMDAT IK BEN zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan http:// omdatikben-coaching.nl worden niet bewaard.
 3. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij OMDAT IK BEN. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 4. Disclaimer
  OMDAT IK BEN is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 5. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  OMDAT IK BEN kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van de vraag.
  2. Het sturen van één of meerdere mails of opnemen van telefonisch contact die betrekking hebben op de vraag.
  3. Gegevens verstrekken aan derden:
   Gegevens die door de klant aan OMDAT IK BEN zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 6. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan OMDAT IK BEN verstrekt, worden bewaard voor de duur van het contact. 
 7. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering. OMDAT IK BEN kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door OMDAT IK BEN voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.